گزارش تصویری- تصاویر مربوط به بخش های ریسندگی و بافندگی کارخانه  نساجی ایران برک گیلان که توسط خبرنگار نساجی روز تهیه و ارسال شده است.

عکاس: علی لطیف زاده، دانشجوی کاردانی آموزشکده شهید چمران رشت

برای دیدن این گزارش تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمایید!

تصاویر گرفته شده از بخش ریسندگی کارخانه ایران برک/ اردیبهشت ۸۹

————————————

تصاویر گرفته شده از بخش ریسندگی کارخانه ایران برک/ اردیبهشت ۸۹

————————————

تصاویر گرفته شده از بخش ریسندگی کارخانه ایران برک/ اردیبهشت ۸۹

————————————

تصاویر گرفته شده از بخش چله پیچی کارخانه ایران برک/ اردیبهشت ۸۹

————————————

تصاویر گرفته شده از بخش ریسندگی کارخانه ایران برک/ اردیبهشت ۸۹

————————————

تصاویر گرفته شده از بخش بافندگی کارخانه ایران برک/ اردیبهشت ۸۹

————————————

تصاویر گرفته شده از بخش بافندگی کارخانه ایران برک/ اردیبهشت ۸۹

برچسب : ،

authorنوشته: مجیدشریف نیا dateتاريخ : اردیبهشت ۱۴م, ۱۳۸۹
404